Disclaimer
wpe37d6bdd_02.jpg

Welkom op de EKKI Holland Website. Deze site geeft je informatie over Kenpo Karate. Maak kennis met de beleving van het straatgevecht.

 

 

Veel plezier op de website

                                                  

Michael Mangal               

Hoofdinstructeur

wp03115a07_02.jpg
        EKKI Holland
        © Copyright EKKI Holland, all rights reserved
        Webdesign EKKI Holland
wp48973ed1.gif
wp88ca912a_02.jpg
wp18be9bc0_02.jpg

European Kenpo Karate International

Holland

wp3482aa8c_02.jpg
wp59b34189_02.jpg
wpb6339002_02.jpg
wpb3e09c31_02.jpg
DISCLAIMER

Het auteursrecht van deze site berust bij EKKI Holland. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

De informatie die deze website bevat is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijkerwijs kan ontstaan als gevolg van enige onjuiste en/of onvolledige weergave van de vorenbedoelde website-informatie.

Voor vragen en of opmerkingen de contact pagina gebruiken.